Mis on Rohetiiger?

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.

Rohetiiger koondab sektoriteülest ühiskondlikku tellimust tasakaalus majanduse saavutamiseks. Selleks kogume ja katsetame keskkonnasõbralikke praktikaid igas sektoris.

Taastava ja tasakaalus majanduse idee on korraldada majandus ümber nii, vähendada taastumatute ressursside kasutust, suunata enam ressursse taaskasutusse ning püüda võimalikult palju taastada looduslikke ressursse. Samas ei ole eesmärgiks kasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine looduskeskkonnaga.

Meie usume, et Eesti on parim riik uuenduslike lahenduste loomiseks ja rakendamiseks. Just eestimaalased saavad olla need, kes jõuavad tasakaalus majanduseni ja seavad end eeskujuks kõigile teistele maailmas.

Väärtused

Rohetiiger unistab kestlikust maailmast, mis säilitab ühiskonna heaolu, samal ajal loodust hoides ja taastades. Me tegutseme selle nimel, et maailm oleks elamisväärne ka tulevastele põlvedele.

Oleme ehedalt julged: julgeme katsetada ja teed rajada 

Oleme pädevad: lähtume teadmistest ja faktidest

Oleme ühendavad: ehitame sildu ja toome ühe laua taha erinevad osapooled ning teeme kõigiga koostööd, kes soovivad liikuda tasakaalus majanduse suunas  

Oleme tulevikku loovad: oleme uuendusmeelsed

 

Ajakava

Rohetiigri tegevuste etapid:

November 2019 – juuli 2020 tööplaani loomine
Andmete kogumine ja analüüsimine, protsessi disain, koostöölepete sõlmimine. Majandusvisiooniga alustamine.

​August 2020 – jaanuar 2022 rohemuutuse piloteerimine ettevõtetes ja asutustes
Keskkonnasõbralikuma tegutsemise katsetamine üle 15 ettevõttes ja avalikus asutuses. Avalik teavitus, aktsioonid, edusammude ja õppetundide talletamine.

Veebruar 2022 – detsember 2024 ühiskondliku tellimuse vormistamine
Süsteemiuuenduse kiirendamine Eestis. Rohetiigri mudeli tutvustamine rahvusvaheliselt.

Protsess

Rohetiiger on sektoriteülene koostööplatvorm eri algatustele ja ettevõtmistele, mis aitavad Eestil kiiremini tasakaalus majanduse suunas liikuda. Rohetiiger esindab kestlikkuse suunal tiigrihüpet tegevaid ettevõtteid, koondab teadlastelt ja vabaühendustelt teadmisi, kujundab koos avaliku sektoriga poliitikaid. Üksikisikul aitame orienteeruda keskkonnateemades ja muutuda igaühel vastutustundlikuks rohetiigriks.

Meist

Rohetiiger töötab neljal suunal: avalik sektor, erasektor, vabakond ja üksikisik.

Rohetiigri organisatsioonis töötab igapäevaselt 12 inimest. Rohetiigri all tegutseb majandustoimkond, ettevõtete ja organisatsioonide pilootprogramm, teadmiste tiim, üksikisiku suund ja kliima-rahvakogu algatusrühm.

Rohetiigri meeskond koosneb oma ala asjatundjatest, kes haaravad tegevustesse vabatahtlikke ja teisi professionaale.

Rohetiigri eestvedajad on Eva Truuverk ja Mihkel Tammo.

 

Tutvu Rohetiigri tegijatega