Rohetiiger hakkab vedama rohehüpet Eesti ühiskonnas

Neljakümmet Eesti ettevõtet ja organisatsiooni koondav Rohetiiger soovib saada kestlikkuse teemade esindusorganisatsiooniks, panna alus tasakaalus majandusele ning viia Eesti ühiskonnas läbi rohehüpe. Nii nagu kunagi Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu, on ka Rohetiigri ambitsioon kasvada roheteemade suunanäitajaks Eesti ühiskonnas.

Maailma majandus kasutab sisendina ligi 95 miljardit tonni loodusvarasid aastas, millest 2/3 on taastumatud ja 1/3 on taastuv biomass. Ainult 9-10% kogu sellest ressursist leiab praegu taaskasutust. Kaks kolmandikku materjalist, mis majandusest läbi käib, heidetakse reostusena keskkonda või visatakse muudmoodi jäätmetena ära.

Rohetiigri asutaja ja 2018. aastal toimunud esimese Maailmakoristuse juhi Eva Truuverki sõnul on eestlaste eestvedamisel toimunud ülemaailmsed koristusaktsioonid näidanud, et ei piisa ainult tagajärgedega tegelemisest, vaja on ennetavaid tegevusi.

„Inspireerituna Tiigrihüppest tekkis idee luua Rohetiiger, mis suudaks keskkonna valdkonnas ellu kutsuda sama kaaluka muutuse, nagu Tiigrihüpe kunagi tehnoloogiasektoris,“ rääkis Truuverk.

Rohetiigri eestvedaja ning ettevõtja Mihkel Tammo sõnul jääb aga ühiskonnas hädavajaliku muutuse tegemiseks üksikutest teerajajatest väheks. „Isegi kui kasvav arv ettevõtteid ja organisatsioone võtavad jätkusuutlikkuse teemat juba väga tõsiselt, siis napib koordineerivat jõudu, kogemusi ja keskkonnaalaseid teadmisi. Rohetiiger on tänaseks ära tabanud oma rolli ja ühiskondliku ootuse, kuidas soovitavat muutust ellu viia. Rohetiiger koondab tegijad kokku ja pakub koostööplatvormi, sünergiat ja katsetamise võimalusi,“ rääkis Tammo.

Ettevõtete esindamiseks ja ettepanekute tegemiseks poliitikakujundajatele on Rohetiiger loonud Eesti ettevõtjatest koosneva Rohetiigri Mõttekoja ning majandustoimkonna, mille eesmärk on leida Eesti jaoks loodussõbralik, tulevikutehnoloogiatel põhinev ja realistlikult teostatav majandusvisioon. Mõttekoda keskendub esmajärjekorras taastavale ja tasakaalus majandusele.

Muutuste praktiliseks elluviimiseks on loodud Rohetiigri pilootprogramm organisatsioonidele, kellel on suur tahe ja motivatsioon rohehüpe läbi viia. Pilootprogrammiga on praeguseks liitunud 15 ettevõtet ja asutust. Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks läbivad pilootorganisatsioonid kümnekuulise Rohetiigri Akadeemia, kus nad omandavad olulisi teadmisi kestlikust toimimisest, ringmajanduse põhimõtetest ning oskusi muutuste juhtimiseks.

Rohetiigriga liitunud organisatsioonid ja ettevõtted:

AS Tere, AS Tallinna Sadam, Coop Eesti Keskühistu, Eesti Rahvusringhääling, Agron Halduse OÜ, AS Hoolekandeteenused, AS LHV Pank, Bolt Technology OÜ, Lääne-Harju vald, Hundipea OÜ, Ülemiste City, Politsei- ja Piirivalveamet, Rocca al Mare kool, Elisa Eesti AS ja Zavod BBDO OÜ.

Rohetiigri koostööpartnerid:

AS Alexela, OÜ E-Agronom, Nordecon Betoon OÜ, Ragn-Sells AS, CRONIMET Nordic OÜ, AS Vestman Energia, Estanc AS, OÜ Bepco, AS Utilitas, OÜ Agenda Public Relations, OÜ Sustinere, Miltton Sisu OÜ, Rootloop OÜ, Tallinna linn, Teeme Ära SA ja Siromo OÜ.

Rohetiigri toetajad:

Keskkonnainvesteeringute Keskus, Vabaühenduste Liit, Avatud Eesti Fond, Aktiivsete Kodanike Fond, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Coca-Cola Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, Eesti Roheline Liikumine MTÜ ja Veebimajutus.ee.

Taust

Taastava ja tasakaalus majanduse idee on korraldada majandus ümber nii, et vältida jäätmete teket ja piirata taastumatute ressursside kasutamist. Samas ei ole eesmärgiks kasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine nii ühiskonna kui ka looduskeskkonnaga.

Pildigalerii: https://drive.google.com/drive/folders/1NVCMKOgpOqfgoNLlEQo7XAlxEGZZffGP?usp=sharing

Täiendav info: 

Helin Vaher +372 53 408 556  helin.vaher@agendapr.ee

Rohetiiger kõneleb

Rohetiiger on aasta pioneer

Rohetiigri süda taob rõõmust, sest Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit Hea Kodanik andsid meile eile tiitli: Aasta pioneer. Aitäh, see on suur au! Loe ka siit

Loe edasi >>

Mihkel Tammo: ühiskondliku muutuse lumepall juba veereb

Mihkel Tammo sõnul soovib Rohetiiger olla ühendav ehk tuua kokku mitte ainult sarnaselt mõtlevaid ettevõtteid vaid teistmoodi mõtlevaid ettevõtteid. Samuti on üks eesmärkidest mitte ainult rääkida vaid ka ära teha. Rohetiiger asutati ametlikult käesoleva aasta augustis, millega seni on tegeletud? Rohetiiger alustas muidugi tööd juba mitu kuud enne ametlikku asutamist. Seni oleme peamiselt tegelenud nende […]

Loe edasi >>

Rohetiigri Akadeemia kolmas treeningpäev aitas eristada keskkonnaaspekte, -mõju ja eesmärke

12. novembril toimus Rohetiigri Akadeemia hübriidina: enamus pilootprogrammis osalejaid oli EBSi aulas, maskid ees. Mõned teerajajad osalesid videosilla kaudu. Kohtumise fookuses oli keskkonnamõjude hindamine.   Treeningpäeva alustas akadeemia vedaja Markus Vihma mentorite tutvustamisega. Igal teerajajal on kaks mentorit – muutuste juhtimise mentor ja keskkonnamentor, kellelt saab tuge kodutööde tegemisel ja oma organisatsiooni peegeldamisel. Kui mõni organisatsioon […]

Loe edasi >>