Ühiskondlik rohelepe

Eesti tänase keskkonna-jalajälje vähendamiseks korraldame 2021. aastal kliima-rahvakogu. Eestimaalasi esindav mini-avalikkus teeb valitsusele ettepanekud, kuidas saavutame riiklikud kliimaeesmärgid energeetikas, transpordis, maakasutuses ja ehituses.

Uudised