Aktiivsete-Kodanike-Fond Rohetiiger
https://acf.ee/en

Rohetiiger alustas tegutsemist Sihtasutuse Teeme Ära all.

Esimene suur toetus Rohetiigrile tuli 2019 aasta sügisel Aktiivsete Kodanike Fondilt (Active Citizens Fund, ACF), mis on toetatud Norra, Islandi ja Liechtensteini poolt. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Summa: € 100 000

Projekti sisu:
Rohetiigri poolt lahendatava probleemi juur on ületarbimine ja ressursi raiskamine igal tasandil (tootmine, tarbimine, käitlemine). Projekti väljundina sünnib Rohetiigri teekaart, mis luuakse laiapõhjaliste konsultatsioonide käigus kodanikuühiskonna esindajate eestvedamisel. Rohetiigri projekt taotleb järgmisi ühiskondlikke muutusi:

1. Aitab eestimaalastel vähem jäätmeid tekitada ja neid kõige mõistlikumal moel käidelda – kasvab kodanikuteadlikkus,

2. Loob positiivse kolme sektori ülese keskkonnateadlike organisatsioonide võrgustiku, toob osapooled ühise laua ümber – tugevneb demokraatlik kultuur,

3. Korraldab sündmusi ja aktsioone, mis aktiveerivad kodanikkonda ja annavad neile reaalse võimaluse keskkonnateemadel kaasa rääkida – edenevad osalusdemokraatia ja kodanikuaktiivsus,

4. Toetab ACF-i poolt seatud eesmärkide saavutamist Eestis – suureneb vabakonna võimekus.

Projekti partnerid:
Eestimaa Looduse Fond, Tootjavastutusorganisatsioon ja Islandi vabaühendus The Blue Army of Iceland.

PS!Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun