Vabakonna suund

Rohetiigri üks neljast strateegilisest suunast on vabakond. Kestliku Eesti ja maailma visiooni vaatest on kolmandas sektoris kõige olulisemad liitlased keskonnateemade ja kestliku arenguga laiemalt tegelevad vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted.

Rohetiigri strateegiline eesmärk on suurendada vabakonna ühist mõju Eesti kestlikuks muutumisel. Teisisõnu – võimendada kõike seda, mis on keskkonnaühendustes juba olemas, aga põhjusel või teisel kuhugi takerdunud või pole teoks saanud. Luues tervikpildi ühenduste teadmistest, koondame vabakonna “tellimuse” kestlikule Eestile.

Esimeses etapis koondasime keskkonnaühenduste teadmised kohalikuks kestlikuks arenguks. Allolevad keskkonnasoovitused aitavad omavalitsustel ja kogukondadel sisustada ja kiirendada kohalikku rohepööret. Soovitused puudutavad pea kõiki valdkondi, mille eest omavalitsused vastutavad.  

Koos Arengukoostöö Ümarlaua ja nende veetava kestliku arengu koalitsiooniga aitame kuuel  omavalitsusel koondatud soovitusi rakendada. Soovitusi saab iga omavalitsus ja kogukond kasutada kui orientiiri rohepöördeks ja konkreetseteks keskkonnategudeks.  

Kontaktid

Soovid täpsemalt keskkonnasoovitustest teada? Neid oma paikkonnas ellu viia? 

Võta ühendust omavalitsuste rohenügimise koordineerijaga: Kadri-Mai Kuldkepp – kadrimai@rohetiiger.ee 

Rohetiigri vabakonna suunas toimetavad igapäevaselt Teele Pehk, Kadri-Mai Kuldkepp, Maiu Lauring. Lisaks vabatahtlikud Kerli Laur ja Laura Kalda.  

 

 

Täname toetajaid

Rohetiigri ja Kestliku Arengu Koalitsiooni veetavat keskkonnaühenduste koostööd ja kohalikku kestlikku arengut toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism Aktiivsete Kodanike Fondist.

Aktiivsete-Kodanike-Fond Rohetiiger

Uudised

Video-intervjuu riigiteaduste professori Graham Smithiga

Tallinnat väisas hiljuti Westminsteri ülikooli (UK) demokraatia uurimise keskuse professor Graham Smith, kes on juba üle kahe aasta nõustanud ja julgustanud kliimakogude algatusrühma, kus on demokraatiaedendajaid eri organisatsioonidest. Nüüd, mil kliimakogude laine on Eestis käivitunud, saame väärt kogemusi ja meetodit edasi arendada Grahami veetavas võrgustikus KNOCA – Knowledge Network on Climate Assemblies.  Küsisime Grahamilt linnulauluses Hirvepargis, kuidas on kliimapoliitika […]

Loe edasi >>

Miks Rohetiiger kliimakogudega tegeleb?

Rohepööret ei saa teha ilma ühiskonnakorralduse uuendamiseta. Samamoodi nagu ettevõtted otsivad uusi viise keskkonnahoidlikult tegutsemiseks, katsetavad ka valitsused üle maailma uute formaatidega, et kiirendada valusate, ent vajalike keskkonnaotsuste tegemise ja elluviimisega. Kuna Rohetiigri eesmärk on süsteemi uuendamine, siis olulise osa sellest moodustab see, kuidas ühiskonnas otsuseid tehakse ja neid ellu viiakse. Lühidalt: demokraatlik rohepööre.

Loe edasi >>

Tartu kliimakogu esitas linnavalitsusele 66 ettepanekut säästva liikuvuse ja inimliku tänavaruumi teemal

Rohetiigri kaaskorraldusel aprillis ja mais toimunud Tartu kliimakogus esitas mini-Tartu 66 ettepanekut linna tänavaruumi turvalisuse ja tervislikkuse kohta. Kliimakogulised seadsid oma ettepanekutes prioriteediks kõigile liikujatele oma ruumi loomise, autoliikluse rahustamise ja liikluse rahustamise elementide kasutamist enamatel teedel, elurikka linnalooduse hoidmise ja arendamise, sh olemasolevate rohealade ja kõrghaljastuse säilitamise, ning teede hooldamisel jalgratta- ja kõnniteede korrashoiu […]

Loe edasi >>

Tartu kliimakogu

Tartus toimub esimest korda kliimakogu, mida Rohetiiger meetodieksperdina kaaskorraldab.Kliimakogu eesmärk on kaasata linnaelanikud aruteludesse, kuidas muuta Tartu tänavaruumis liikumine ja viibimine ohutumaks ning atraktiivsemaks. Kliimakogu tulemusena tehakse linnavalitsusele ettepanekud, kuidas suurendada Tartu tänavate turvalisust ja tervislikkust, vähendada liiklusest tulenevat müra- ja õhureostust linnaruumis ning kujundada kliimasõbralikumat tulevikku.Kliimakogusse registreerunud ja juhuvalimi alusel välja valitud osalejad kogunesid […]

Loe edasi >>

Tulemas on Tartu kliimakogu

Aprillis ja mais toimub Tartus esimene kliimakogu, kus koos linnaelanikega otsitakse võimalusi, kuidas muuta Tartu linnaruum ohutumaks ja atraktiivsemaks. Esindusliku valimi alusel kutsutud 55 osalejat saavad kliimakogus teadmisi valdkonna ekspertidelt, kuulavad ära teemaga seotud huvirühmad ning arutelude tulemusena sõnastavad ettepanekud linnavalitsusele. Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne kaasamisformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka […]

Loe edasi >>

President Alar Karis arutas Narvas Ida-Virumaa noortega kliimasõbralikuma maakonna üle

President Alar Karis kohtus 16. detsembril Narvas Ida-Virumaa noortega, kes on võtnud südameasjaks seista kliimasõbralikuma maakonna eest. President Alar Karis kohtus Narvas Ida-Virumaa noortega, kes on võtnud südameasjaks seista kliimasõbralikuma maakonna eest. Kohtumisel osalenud noorte seas oli nii neid, kes osalesid Eestimaa Looduse Fondi ja Rohetiigri eestveetud Ida-Viru noorte kliimakogus, aga ka maakonna kliimasaadikuid. Presidenti huvitas, […]

Loe edasi >>

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun