Tartu kliimakogu

Eestis on Rohetiigri algatusel toimunud juba kaks kliima rahvakogu: Ida-Viru noorte kliimakogu õiglase ülemineku teemal ning Tartu kliimakogu säästva liikuvuse teemal.

2022. aasta aprillis-mais toimus Tartu esimene kliimakogu, kus otsiti võimalusi, kuidas muuta linnaruum ohutumaks ja atraktiivsemaks. Tartu kliimakogus osales 45 juhuvalimi teel valitud tartlast, kes moodustasid läbilõike Tartu linna elanikest, arvestades sugu, vanust, elukohta, tööalast hõivatust ja emakeelt.

Kliimakogu on rahvusvaheliselt standardiseeritud koosloome-meetod, milles on vaja läbida kindlad etapid:

  1. teadmiste omandamine: toimuvad ekspertide ettekanded kliimakogu teemal; lisaks hindavad eksperdid kliimakoguliste koostatud esialgseid ettepanekuid, et need oleks teemakohased, ning annavad vajadusel tagasisidet, kui midagi juba tehakse, tuleb tõsta ambitsioone jne;
  2. huvipoolte kuulamine: teemaga seotud huvirühmade seisukohtade kuulamine;
  3. rühmaarutelud lahendusettepanekute genereerimiseks, erinevate perspektiividega täiendamiseks ja lõplike lahenduste väljapakkumiseks. Rühmaarutelusid modereerivad tavaliselt kogenud lauajuhid;
  4. individuaalne hääletamine: 80% toetust saanud ettepanekud vormuvad kliimakogu ettepanekuteks.

Tartu kliimakogu päevad said disainitud nii, et individuaalne arvamus ja kogemus rikastus rühmaaruteludes ning muutus lõpuks kollektiivseks ettepanekuks. Kliimakogus osalejad panustasid elanikena oma elukogemuse ja väärtustega, neilt ei eeldata eksperdiks olemist ega selleks muutumist.

Kliimakogu esitas Tartu linnavalitsusele 66 ettepanekut, kuidas suurendada Tartu tänavate turvalisust ja tervislikkust, vähendada liiklusest tulenevat müra- ja õhureostust linnaruumis ning kujundada keskkonnasäästlikku ja kliimamuutustega arvestavat tulevikku. Ettepanekutes on  prioriteediks seatud kõigile liikujatele oma ruumi loomine, autoliikluse rahustamine ja liikluse rahustamise elementide kasutamine enamatel teedel, elurikka linnalooduse hoidmine ja arendamine, sh olemasolevate rohealade ja kõrghaljastuse säilitamine, ning teede hooldamisel jalgratta- ja kõnniteede korrashoiu esikohale seadmine.

Kuu aega pärast kliimakogu ettepanekute saamist kutsus linnavalitsus kliimakogulised kokku, et esitleda oma vastuseid ettepanekutele. Kokkuvõtlikult tõdes linnapea koos ametnikega, et 40% ettepanekutest on juba töös, mitmed ettepanekud (nt elurikkuse strateegia loomine) võetakse lähiaastatel plaani ning umbes viiendik ettepanekutest vajab täiendavat analüüsi või rahastust. Linnavalitsus avalikustab ettepanekute elluviimise seisu jaanuaris 2023.

Tartu kliimakogu korraldas Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Tartu kliimakogu kodulehele

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun