Juunikuu inspiratsiooni

Inspiratsiooniks

Suvi on jõudnud ukse taha ning eks suvel olegi rohkem aega süveneda teemadesse, mis on huvitavad ja relevantsed. Panime kokku mõned lugemis- , kuulamis- ja vaatamissoovitused.

Kunstinäitus Kumus.

„Kunst antropotseeni ajastul“ on läbi aegade suurim kunsti ja keskkonna suhete teemaline näitus Eestis. Näitus uurib, kuidas on inimtegevuse mõju keskkonnale kujutatud Eesti kunstiajaloos, aga ka kaasaegses kunstis. Ühtlasi on kogu näitusesaal keskkonnasäästliku näitusekujunduse katselava. Loe lähemalt.

Rahvusraamatukogu soovitab:

Seekord pöörame tähelepanu meie ühiskonnauuringuid kajastavas andmebaasis olevale uuringule – Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskuse RAKE uuringu 2023. aastal ilmunud lõpparuandele “Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu alusuuring”  (Sepp, V.; Raagmaa, G.; Noorkõiv, R.; Espenberg,S.; Varblane, U.; Allik, A.; Tubelt, E.). 

Üleriigilise planeeringu alusuuringu eesmärk oli analüüsida rahvusvaheliste ja riigisiseste trendide mõjusid Eesti ruumiarengule ja ruumikasutusele, tuvastada olulisemad riigisisesed ruumi-, sh maakasutuse arenguga seotud otsustuskohad ning pakkuda välja lähtekohti ja suuniseid uuele üleriigilisele planeeringule. Kõige olulisema Eestit mõjutava globaalse megatrendina ja selle üldmõjuna nimetataksegi kliimamuutust ja rohepoliitikat, mis loovad vajaduse elutegevuse ruuminiheteks (asukohtade vahetus): elukeskkonna kvaliteedi (elukohana ja majandustegevuseks kasutatavuse) piirkondliku tasakaalu muutused ning sellest tulenev rändesurve; piirangud fossiilsete energiaallikate kasutusele ning suure negatiivse kliimamõjuga maakasutusele. 

Loe uuringut

Lugemissoovitus. Levila sari „Kuhu kaob mets?“

Mis juhtub, kui hakata Eesti metsade seisu uurima ilma metsandusalase hariduseta, puhtalt lehelt? Daniel Vaarik proovib järele.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun