Rohetiigrit veavad inimesed, kes tahavad midagi keskkonna heaks teha. Rohetiigreid ühendab suur missioonitunne, oma ala asjatundmine ja varasem suurte tegude käivitamine või ärategemine.  

Rohetiigri töökorraldus toimub neljal suunal: avalik sektor, erasektor, vabakond ja üksikisik.
Rohetiigri meeskond koosneb oma ala asjatundjatest, kes haaravad tegevustesse vabatahtlikke ja teisi professionaale.