KIK ja Rohetiiger alustavad koostööd rohepöörde elluviimiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Rohetiiger sõlmisid Arvamusfestivalil hea tahte koostöölepingu, et tõhustada veelgi sektorite ülest koostööd ja anda hoogu rohepöördele selliselt, et 1+1=3.

KIKi ja Rohetiigri ühine soov on toetada Eesti üleminekut kliimaneutraalsusele ja ringmajandusele ning hoida Eesti elurikkust ja inimesi, mistõttu sõlmiti reedel, 12. augustil Paides Arvamusfestivali rohekoostöö alal hea tahte koostööleping. Koostöölepingu abil panustatakse rahastusvõimaluste ja toetusmeetmete infovahetusse, samuti keskkonnateemade innovatsiooni. Täpsemad tegevused järgmiseks aastaks lepitakse kokku iga eelneva aasta 4. kvartalis.

„Rohepöörde edukaks käimatõmbamiseks on vaja kõigi sektorite kiiret ja ühist tegutsemist. Koostööleping on märgiline, kuna edaspidi on avaliku, era- ja kolmanda sektori partnerite omavahel kokku toomine märkimisväärselt lihtsam. See omakorda võimaldab üheskoos kiiremini valukohti leida ja vajadusi ning lahendusi näidata,“ sõnas Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk.

“Hea tahte koostööleping annab võimaluse üheskoos kõikide osapooltega leida kitsaskohad, mis vajavad parandamist, seada eesmärke nende lahendamiseks ning ellu viia meie elukeskkonna jaoks väärtuslikke tegusid. KIKil on aastatepikkune kogemus ja teadmus keskkonna- ja kliimavaldkonna projektide elluviijana, mis kindlasti annab sisendit aruteludesse ja vajalike lahenduste leidmiseks,” sõnas KIKi juhataja Andrus Treier. „Meie partnerid on meie jaoks olulised ning siiralt usume, et koos suudame rohkem!,“ lisas Treier.

Mis peamiselt muutub, kuhu panustatakse?

Koostöö ja rahastusvõimalused

  • KIK ja Rohetiiger toovad kokku osapooled ehk avaliku-, era- ja kolmanda sektori partnerid, kutsuvad aruteludele ja koguvad sisendit probleemidest, näitavad vajadusi ja lahendusi.
  • Rohepöörde kaudu pannakse tööle Euroopa-üleseid otsetoetusi. KIK otsib täiendavaid riiklikke ja rahvusvahelisi rahastus- ja koostöövõimalusi KIKi ja partnerite (ettevõtted, avalik sektor, teadusasutused, vabakond, mh Rohetiiger) projektidele.
  • Seniseid praktikaid mõtestatakse kestlikkuse prismas ümber. KIK saab sarnaseid innovatsioonivajadusi riigini viia. Rohetiiger omab ettevõtete ja teadlaste võrgustikku ning veab dialooge vabakonnaga, et uudseid ja terviklikke rohelahendusi disainida.

Uued toetusmeetmed, sh kohalike omavalitsuste toetamine rohepöördes

  • Rohetiigri majandus- ja teadustoimkondades analüüsitakse erinevaid keskkonnateemasid ning selle tulemusel pakutakse temaatilisi teekaarte. Rohetiiger nõustab riigi institutsioone, sh KIKi, kuhu investeeringuid suunata, ning kaasab KIKi oma toimkondade keskkonna- ja kliimateemade aruteludesse.
  • Rohetiiger koos keskkonnaühendustega julgustab kohalikke omavalitsusi kiirele arengule rohepöördes ning pakub Rohetiigri Akadeemia näol arenguhüpet. KIKil on mitmeid toetusi ja teenuseid omavalitsustele, sh nende piirkonna ettevõtetele. KIK kasutab Rohetiigritelt saadud infot meetmete väljatöötamisel, Rohetiiger aitab muutusi KOV-ideni viia ja mõtestada.
  • 2021. aastal osalesid KIK ja Rohetiiger ühiselt Glasgow’s COP26 kliimakonverentsil, et leida partnereid ning tuua Eestisse maailmas aktuaalseid teemasid. Jätkatakse koostööd taoliste rahvusvaheliste koostöövormidega, vahetatakse kontakte ja tööriistu mõlema asutuse võrgustikes.

Keskkonnateemade infovahetus ja kommunikatsioon

  • Rohetiiger on strateegiliste projektide algataja ja elluviija ning pakub ka teistele osapooltele platvormi keskkonnaprojektide elluviimiseks. Rohetiiger korjab ja süstematiseerib ühiskondlikku tellimust, et see siis riigi institutsioonidele, sh KIKile edastada. KIK tunneb riigi õigust ja eelarve loogikat, teab oma klientide vajadusi ja tagasisidet.
  • Rohetiiger oskab juhtida ühiskonnas muudatusi ja neid selgitada. KIK annab Rohetiigri liikmetele suunatud teadmiste ja tegevuste pakkumisel infot toetusvõimalustest rohepöörde elluviimisel.
  • Rohetiiger korraldab kliimakogusid kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, et koosloomes elanikega olulistel keskkonnateemadel otsustada, arengut ja tegusid kiirendada. Rohetiiger vahendab KIKile saadavaid signaale keskkonnateemadel ja riigi tegutsemisvajaduse osas.
  • Rohetiiger osaleb rohepöörde ekspertkomisjonis, KIK rakkerühmas. Vastastikku vahetatakse infot toimuvast

LOE LÄHEMALT

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun