On aeg lõpetada elegaaside kasutamine  

Euroopa Komisjon teatas ettepanekust elegaasi ehk fluori sisaldavate kasvuhoonegaaside, nagu väävelheksafluoriid (SF₆) kohta. Elektrivaldkonnas kasutatakse neid gaase dielektrikutena keskpingelülitites ja keskkonna huvides tuleb elegaaside kasutamisest loobuda. Schneider Electric on võtnud kasutusele õhu ja vaakumi tehnoloogia, mis ei tekita lülitite eluea lõppedes heitmeid.

Elegaasid on inimese loodud gaasid, mille kasutamine tekitab suure süsiniku jalajälje. Neid kasutatakse paljudes tööstusrakendustes, sealhulgas külmutus- ja kliimaseadmetes, meditsiini- ja elektriseadmetes.

SF6 kasutamine on juba reguleeritud

SF6 on suurima keskkonnamõjuga elegaas ja selle kliimasoojenemist põhjustav potentsiaal on 23 500 korda suurem kui CO2-l. Seda gaasi on aastakümneid kasutatud pika, kuni 30-aastase elueaga keskpinge lülitusseadmetes. SF6 on olnud neis lülitusseadmetes kasutatav dielektriline gaas, ta on mittetoksiline, stabiilne ja ökonoomne elektriisolatsiooni lahendus. Nüüd aga tunnistab EL selle gaasi suurt keskkonnamõju. 

SF6 kasutamine on Euroopas juba teatud määral reguleeritud, aga mitte iga rakenduse puhul. On olemas eeskirjad, mis käsitlevad F-gaaside seiret, aruandlust ja taaskasutamist. EL on vastu võtnud kaks õigusakti nende gaaside vähendamiseks, mille eesmärk on vähendada elegaaside heitkoguseid ja leevendada seeläbi kliimasoojenemist, samuti sõiduautode kliimaseadmetega seotud direktiivi. Elektritööstuses on esialgu nende gaaside asendamiseks vähe alternatiive. 

Õhu ja vaakumi kombineeritud tehnoloogia 

Schneider Electric on keskpinge lülituseadmetes kasutusele võtnud asendustehnoloogia. Elegaasi asemel kasutame me õhu ja vaakumi kombineeritud tehnoloogiat, mida nimetatakse šunt-vaakumkatkestuse tehnoloogiaks (SVI). See on parem valik mitte ainult keskkonna, vaid ka tööohutuse seisukohalt. Hooldus lihtsustub, seadmete käitlemine eluea lõpus on hõlpsam – ei ole keskkonna oht, paranevad funktsionaalsus ja jõudlus, rääkimata vastavusest tulevikupoliitikale.

Oleme kümme aastat katsetanud ja täiustanud uut SF6-vaba seadet, enne kui see sai kättesaadavaks klientidele nagu E.ON, EEC Engie ja Green Alp.

ELi ettepanek toob suurt kasu koos minimaalsete ebamugavustega. Seda seetõttu, et SF6-vabad keskpinge lülitusseadmed, mis kasutavad puhast õhku, on samade omadustega nagu traditsioonilised lülitusseadmed. Kasutajatele on tähtis ka madalam kogukulu, sest seadme kasutusiga on palju pikem.

ELi uus ettepanek mõjutab hooneid, elektromobiilsust

Vaatleme valdkondi, mida ELi uus ettepanek puudutab. 

Hooned, nii äri- kui ka tööstushooned – peavad vastama rangetele säästvuse standarditele. SF6-vaba jaotusseadme kasutamisega saab neid eesmärke saavutada ja saada LEED-sertifikaadi. Lisaks minnakse hoonete rajamisel üle madalpingelt keskpingele, et toetada kiiret elektriautode laadimist. 

Elektromobiilsus. Valides elektrisõiduki, tehakse roheline transpordivalik. SF6-vaba keskpinge jaotusseade toetab keskkonnasõbralikku elektrisõiduki laadimist. 

Elektrivõrgud. Vabastame süsinikust kogu elektrienergia väärtusahela, mitte ainult elektritootmise. Kui kasutada jagatud energiaressursse (DER), siis on mõistlik kasutada ka rohelisi jaotusseadmeid, eriti tuleviku võrkude jaoks kavandatud tehnoloogiat, mis sisaldab palju taastuvaid energiaallikaid ja sagedamini toimuvaid ümberlülitusi.

Andmekeskused on üks kõige energiamahukamaid hoonetüüpe. SF6-vabad jaotusseadmed, aitavad andmekeskustel vähendada kasvuhoonegaaside jalajälge.

Artikli kirjutas: Schneider Electric

Schneider Electric on rahvusvaheline energiahalduse ja automaatika digitaliseerimise spetsialist, pakkudes lahendusi nii kodukasutajatele, hoonetele, andmekeskustele, infrastruktuurirajatistele kui ka tööstusele. Ettevõte on esindatud enam kui 100 riigis üle maailma. Ülemaailmne liider energiahalduse alal pakub integreeritud nutikaid ja energiatõhusaid keskpinge, madalpinge, kriitilise toite ja automaatikalahendusi.

Vaata ka https://www.se.com/ee/et/

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun