A Le Coq näitab eeskuju rohepöördega

Joogitootja A. Le Coq lipp on värvunud roheliseks, aga see ei ole ainult imago muudatus. Ettevõte annab lubaduse järeltulevatele põlvedele – aitame muuta maailma puhtamaks ja paremaks paigaks! 

Märtsi alguses esitles A. Le Coq oma investeeringuplaane ning kavandatavaid samme jätkusuutlikuma majandamise suunas. Fookuses on CO2 jalajälje vähendamine, taastumatute ressursside kasutuse piiramine, panustamine puhtamasse loodusesse, materjalide taaskasutamise suurendamine ning veelgi suurema vastutuse võtmine inimese tervise ja heaolu eest. 

Sel ja järgmisel aastal investeerib ettevõte keskkonda toetavatesse tegevustesse üle 5 miljoni euro, sh 1,22 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusrahadest. Näiteks 5. märtsil saigi nurgakivi A. Le Coqi uus biogaasijaam, mis aitab tulevikus eraldada heitveest tahke orgaanika ja muundab selle roheliseks bioenergiaks. Oma tootmisjääkidest saadud biogaasil tarbimine aitab ettevõttel vähendada fossiilse kütuse tarbimist.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop sõnas, et ettevõte astub uude ajajärku, mis toob senisest olulisemalt fookusesse keskkonnateemad ja ettevõtte jalajälje tervikuna. Möödunud aastal alguse saanud tegevustega antakse lubadus järeltulevatele põlvedele jätta maha parem paik, kus elada. „Meid ümbritsevad keskkonnaprobleemid pole enam pelgalt riikidevahelised mured. Me kõik peame võtma vastutuse puhtama ja parema tuleviku eest, tehes samme, mis viivad meid selle eesmärgi poole,“ lausus Noop. Eriliselt suur roll on muudatuste läbiviimisel suurtootjatel, kelle tegevusest sõltub päriselt, kuhu lõpuks välja jõutakse. „Suurtootjatel on küll suurem jalajälg, aga just nemad annavad ka muudatuste tegemisel oluliselt suurema positiivse efekti nii keskkonnale kui ka tarbimisharjumuste muutmisele võrreldes väiketootjatega,“ lausus Noop.

Praeguseks on A. Le Coq teinud juba palju konkreetseid keskkonda hoidvaid samme ja esimeses etapis võetakse ette viis suuremat aspekti. „Tähtsamad investeeringud puudutavad päikesepargi käivitamist ning unikaalse biogaasi- ja reoveepuhastusjaama rajamist, mis võimaldavad tunduvalt vähendada ettevõtte CO2 jalajälge. Lisaks tarbime juba 2020. aasta algusest tehases vaid 100% roheelektrit. Piirame oluliselt esmatasandi plasti kasutamist ning võtame kasutusele 100% taaskasutatud plastist valmistatud veepudelid ja asendame kõikide õllede multipakkide kile looduses laguneva kartongiga. Aastas kasutamata jääva kilega saaks katta teekonna Tartust Pariisi,“ kirjeldas Noop olulisemaid investeeringuid. Erilist rõhku pannakse ka toodete sisule, kus iga toote väljatöötamisel lähtutakse selle tervislikumaks muutmise printsiibist: vähem suhkrut ja lisaaineid ning rohkem naturaalsust, funktsionaalsust ja vitamiine.

Noobi sõnul on taolistest sammudest ja tegevustest rääkimine ülioluline, et aidata viia ühiskonnas läbi jõuline muutus keskkonna parandamise suunas. „Oleme võtnud ette selle sammu ja nüüd ka vastutuse midagi ära teha. Loodame inspireerida ka teisi ja näidata, et maailma rohelisemaks muutmine on võimalik ega ole seejuures liialt keeruline. Ma ei väida, et oleme jõudnud tegutsemisega ideaalsesse tasakaalu, kuid kindlasti oleme sellel teekonnal. Me usume, et ühiskond vajab keskkonnaalaselt paljude ettevõtete suurt pingutust, ning loodame, et see paneb paljusid tootjaid selles suunas tegutsema ja miks mitte ka meist paremini,“ lisas Noop.

Keskkonnahoiu nimel on A. Le Coq astunud tänaseks juba mitmeid samme:

  • Alates 2020. aasta algusest kasutatakse tootmises vaid roheelektriga, mida saadakse tuule-, hüdro- ja päikeseenergiast. 
  • 2021. aasta alguses rajati logistikakeskusele oma päikesepark, mis katab olulise osa logistikakeskuse vajadusest.
  • 2021. aasta märtsis pandi nurgakivi oma biogaasijaamale.
  • 2020. aasta alguses paigaldati aurukatlamaja korstna ette ökonomaiser, mis suunab suitsugaaside jahutamisest saadava soojusenergia tootmishoonete küttesüsteemi ja vähendab energiakasutust 4% võrra.
  • Ettevõte on investeerinud uudsesse Energy Track energiajuhtimissüsteemi, tänu millele saab olemasolevat energiat kasutada oluliselt tõhusamalt. 
  • A. Le Coqil on energiajuhtimissertifikaat ISO 50001.

Oma rohepööret tutvustaval kodulehel väidab ettevõte, et kõikide keskkonnasäästlike tegevuste peale kokku väheneb A. Le Coqi aastane CO2 jalajälg 8520 tonni, mis on sama palju kui 3000 elevanti.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun