Swedbanki jätkusuutlikkuse neli alustala

Jätkusuutlikkus tähendab Swedbanki jaoks nelja aspekti – keskkondlik, sotsiaalne, heade juhtimistavadega ja finantsiline jätkusuutlikkus. Oleme sellel teekonnal olnud juba pikka aega, panustades ühiskonda läbi hariduse ja rahatarkuse, ettevõtluse ja noortespordi toetamise kui ka ettevõtte juhtimiskultuuri arendamise. Skandinaavia ettevõttena jõudsid keskkonnateemad meie igapäevategevustesse juba mitmeid aastaid tagasi, kuid viimase paari aastaga on ka see aspekt saanud strateegilisema fookuse. Kindlasti mängivad siin rolli ka Euroopa Liidu regulatsioonid, mis on seadnud finantssektori rohepöörde üheks veduriks. 

2020. aasta lõpus lõime töötajaid kaasates uue strateegilise suuna, mis paigutab jätkusuutlikkuse kogu meie äritegevuse keskseks osaks. Selle saavutamiseks keskendume esiteks meie enda igapäevasele kontoritegevusele ja juhtimisele, kuid hoopis suurem mõjukoht on läbi meie klientide. Pakume jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid, mille abil teevad kliendid tulevikuks investeeringuid. Meie ülesanne on suunata väljaantavaid laene kestlikematesse tegevustesse. Seega on meie ülesandeks kaasata ka oma kliente ja neid selles muutuses igati toetada.

Meie teekond kliimaneutraalsuseni 

Toetame riigi ja Euroopa Liidu plaani jõuda kliimaneutraalsuseni hiljemalt aastaks 2050. Seda lisaks keskkonnasõbralikule kontoritegevusele ka läbi oma kliendiportfelli, mis tähendab, et saame olla päriselt kliimaneutraalsed siis, kui ka meie kliendid ja väljaantud laenud seda on. Sellest aastast alustasimegi lisaks kontoritegevusele ka oma kliendiportfelli CO2 heitkoguste mõõtmisega ja teadusel põhinevate kliimaeesmärkide seadmisega. Viimane aitab meil palju kindlamalt sellel teekonnal edasi liikuda. Ühe uue fookusena jälgime ka loodusliku mitmekesisuse hoidmist ja oma mõjusid selles vallas. 

Eesmärkide elluviimiseks oleme loonud grupiülese jätkusuutlikkuse teekaardi 2021-2025. See jaotab meie tegevused viieks erinevaks fookusteemaks:

 • klientide kaasamine ja toetamine jätkusuutlikkusele üleminekul, läbi toodete ja nõustamise arendamise
 • EL kestliku rahastuse regulatsioonidele vastavus
 • jätkusuutliku äritegevuse jaoks IT lahenduste väljatöötamine – toetamaks meie enda tuleviku äri kui ka regulatsioonidele vastavust
 • töötajate kaasamine ja kompetentside arendamine
 • jätkusuutlikkuse juhtimise tugevdamine, eesmärkide ja ambitsioonide seadmine. 

Roheline kontor

Oma kontoritegevuse CO2 heitkoguste mõõtmisega alustasime juba aastaid tagasi ja oleme seda järkjärgult ka vähendanud, viimase kolme aastaga lausa 60%. Selle vähenemine on toimunud suuresti COVID-19 mõjul, sest meie lennureiside vähenesid oluliselt ja just need on olnud heitgaaside põhiline allikas. Plaanime minimaalset lendamise taset ka edaspidi hoida. Tegevused, mida oleme rohelise kontori nimel veel rakendanud:

 • Alates 2017. aastast ostame oma majadesse ainult rohelist energiat.
 • Oleme oma digitaalse töökoha ja pangateenuse arendanud tasemele, kus paberit kulub minimaalselt (viimase 5 aastaga oleme paberikoguseid vähendanud 2/3 võrra). 
 • Aastal 2020 alustasime jõulisemalt jäätmete sorteerimisega. Lisaks võtsime töölaudade alt ära isiklikud prügikastid, milles oli kasutusel prügikott, et vähendada sellega seonduvat prügikottide tarbimist ja segaolmejäätmete tekkimist. 
 • Pudelivee asemel on meil tänaseks jätkusuutliku alternatiivina filtreeritud kraanivee automaadid, mis on ühendatud veevõrguga. 
 • Ühekordsed kohvitopsid oleme asendanud köögikapis olevate tassidega ja segamispulkade asemel on korduvkasutatavad lusikad.
 • Kontorimööbli, millele me kasutust ei leia jagame töötajate kodukontoritesse või annetame abivajajatele. 
 • Iga kontori juures on olemas jalgratta parkimise võimalus. Töötajatele on enamus kontorites võimaldatud pesemis- ja riietumisvõimalused. 
 • Jälgime igapäevaselt Liivalaia kontori kliimasüsteemide korrapärast töötamist R8Tech tarkvaraga, mis võimaldab meie energiatarbimist reaalajas optimeerida.
 • Jätkusuutlikkus on üks oluline kriteerium ka meie toitlustajatele. Liivalaia hoones on uudne lahendus kaalupõhise toiduga, kus saab tõsta taldrikule nii palju toitu, kui tahad ja jaksad ära süüa. Sellega langes biokonteineri täituvus 75%-lt 25%-ni.  Toitlustajal peab olema alati tagatud taimne toit, valikus on juurvilju ja värskeid salateid. Oleme näinud palju vaeva, et töötaja saaks valida maitsva ja tervisliku toidu. 

See kõik on ilmselt minimaalne, mida üks suurettevõte saab teha, aga iga selline samm on järjepidev töö. Uuenduslikema lahendusena on meil kontorites kasutusel Longopac prügikotid, mida saab lõigata ja kinnitada nii, et materjali ei läheks raisku ning kasutaks ainult nii palju kotimaterjali, kui selles on parajasti jäätmeid. Lisaks alustame just koostööd Nutriloopiga, kes hakkab Liivalaia peahoonetes meie bioprügi koguma. Nemad valmistavad bioprügist bakterite ja vihmausside abil bioväetist, mis suunatakse edasi meie mahepõllundusse. Bioväetiseid kasutades kasvab puhas ja tervislik toit. Samuti alustasime sel aastal koostööd startup ettevõttega Ringy, kes kogub kokku meie kasutatud aga korralikud mobiiltelefonid, kontrollib need üle ja müüb seejärel taaskasutamiseks uutele kasutajatele. Neile müüdud telefonide eest saadud raha annetame abivajajatele.

Kuigi kõigi nende tegevustega panustame palju oma CO2 heitkoguste vähendamisse, siis päris nulli me neid tänaste lahenduste juures ei saa. Seega kompenseerime juba viimased kolm aastat oma heitkogused läbi Rootsi ettevõtte ViAgroforestry, kes tegeleb Aafrikas metsamajandamisega, igati jätkusuutlikul, inimõiguseid järgival ja liigirikkust hoidval viisil. 

Jätkusuutlik töötaja 

Tegeleme järjepidevalt oma töötajate kaasamise ja harimisega keskkondliku jätkusuutlikkuse vallas. Näiteks oleme loonud rohesaadikute võrgustiku, kellega arutame kestlikkuse üle ning teeme plaane, kuidas viia neid teemasid rohkem nii oma tiimidesse, kodudesse kui ka ühiskonda laiemalt. Lisaks toimub meil vähemalt kord kuus kõigile töötajatele jätkusuutlik reede. Oma olemuselt on see inspiratsioonihommik, kuhu kutsume külla eri valdkondade esindajaid, kes jagavad oma kogemusi või ekspertsust eri jätkusuutlikkuse teemade osas. Ja loomulikult spetsiifilisemad koolitused vastavalt töötaja vastutusalale.  

Jätkusuutlik töötaja on tegelikult väga lai mõiste. Olulisel kohal on meie töötajate nii füüsiline kui vaimne tervis. Jälgime hoolega töötajate tervisekontrollis käimist ning osalus tõuseb aastatega jõudsalt. Neli aastat tagasi käis tervisekontrollis 25% töötajatest, kuid tänaseks on tervisekontrolli läbinud 90% töötajatest. Lisaks võtsime 2021. aastast kasutusele töötajate tervisekindlustuse, mille toetusel saab külastada erialaspetsialiste, kelle juurde on muidu keeruline ligipääs. Kõige populaarsem on tervisekindlustuse kasutamine hambaraviks, kuid käiakse ka nahaarsti juures, tehakse lisauuringuid ning võetakse välja retseptiravimeid. Tervisekindlustust saab kasutada ka vaimsete spetsialistide visiidiks. Lisaks on meie fookuseks erinevad mitmekesisuse ja võrdsuse teemad. Jälgime, et võrdse töö eest saadaks ka võrdset tasu, mis tähendab palgalõhe ärahoidmist, juhtivatel ametikohtadel hoiame soolist tasakaalu, kohtleme kõiki võrdselt ja võimaldame sobivat tööd erivajadustega inimestele. 

Mõju läbi meie klientide

Nagu juba eelpool öeldud, on meie kõige suurem mõju keskkonnale ja ühiskonnale läbi toodete ja teenuste, mida kliendile pakume. Alustades väga heal tasemel digitaalsetest pangateenustest ja kanalitest, lõpetades roheliste ja keskkonnasõbralike finantseeringutega. Äriklientidele uusi laene väljastades analüüsime põhjalikult nende tegevuse jätkusuutlikkust ja oleme arendamas selleks põhjalikku töövahendit kliendihaldurile. Jälgime pidevalt eri sektorite arenguid ja hindame ümber enda riskitaluvust ja positsioone nende osas. Suurima pangana turul on meil kindlasti võimet turgu nihutada ja suunata oma kliente jätkusuutlikumale tegevusele. Saame seda teha ka läbi välistuste – nt ei finantseeri me tänaseks enam uute fossiilkütuste (nagu põlevkivi) kaevanduste rajamist. Küll aga toetame ja anname finantseeringut, kui ettevõtte soovib oma pruuni tegevusega minna üle mõnele jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule lahendusele. 

Omalt poolt saame nii äri- kui erakliente nende jätkusuutlikkuse teekonnal toetada keskkonnasõbralike toodetega, mille intress on tavatingimustega võrreldes soodsam. 2021. aastal hakkasime pakkuma väga hinnatud ja igati jätkusuutlikke Roburi investeerimisfonde ning alates 2022. maikuust on meie kõik pensionifondid rohelised. Möödunud sügisel alustasime ka taaskasutatud plastikust pangakaartide väljastamisega. 

Eelpool kirjeldatu on vaid algus ja raamistik sellele, millega järgnevatel aastatel tegeleme. Jätkusuutlikuks pangaks saame end pidada küll juba täna ja seda tõendab ka meie kaks aastat järjest Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse lisamine ja Sustainability Brand Indexijärgi kõige jätkusuutlikuma panga postitsioon. See kõik on järjepidev töö ja oluline on pöörata tähelepanu oma mõjukohtadele – võimele oma negatiivseid mõjusid vähendada ja positiivseid kasvatada. Olgu see siis keskkondlikus, sotsiaalses või majanduslikus aspektis. 

Maris Riim
Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuht

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun