Rohetiigri panus haridusse paneb lapsed keskkonnateadlikult mõtlema

Junior Achievementi väljatöötatud algkooli astme majanduse algtõdede programm “7 sammu” uueneb ning värsketesse õppematerjalidesse annavad panuse ka Rohetiigri haridusteemadest huvitatud vabatahtlikud, kes on rohelist mõtteviisi pikalt harrastanud. 

Programm „7 sammu“ on Junior Achievementi välja töötatud õppematerjalide kogum, mille abil algkooli lastele majanduse põhitõdesid õpetada. Majandusega seonduvad teemad saab põimida teiste ainetundide sekka, aga koolidel on võimalik ka eraldi üldainete tundides majanduse algtõdesid selgitada. Programmi raames saab laps läbi seitsme teema võimaluse toimetada kodaniku, töötaja ja tarbija rollis. Iga roll eeldab valmisolekut pidevalt õppida ja areneda ning otsustada. Uusi teadmisi omandatakse ka praktilises tegevuses. Koolis õpitu seost igapäevaeluga hoiavad õppekäigud asutustesse ja ettevõtetesse.

Rohetiigri esimesed sammud hariduse suunamisel

Rohetiigri üksikisiku strateegilise suuna eestvedaja Birgit Kermes juhib hakkajatest vabatahtlikest koosnevat meeskonda, kes annavad järgnevate kuude jooksul oma panuse selleks, et programmi „7 sammu“ kaasajastatud materjalid sisaldaksid ka keskkonnateemasid. Programmi sisusse pakutakse ülesandeid, mille raames lapsed saaksid otsida majanduses ringmajanduse võimalusi ja vähendada ettevõtluse ökoloogilist jalajälge. Birgiti sõnul on see suurepärane võimalus lastele juba varakult rohemajanduse sõnumeid anda: „Teemad on aktiivsete vabatahtlike vahel ära jagatud, kes töötavad need läbi ja pakuvad oma ideid programmi ülesehitusse. Selle programmi abil saame haridusse suunata just neid samu seisukohti, arutelusid ja fookuspunkte, mida Rohetiigriski välja arendame. Näiteks, kui 2-klassi lapsele näidatakse linna pilti, kus on kujutatud kõikvõimalikke erinevaid infrastruktuuri osi, siis meie saame pöörata tähelepanu sellele, et juttu võiks teha näiteks teemal: millise ühe ettevõtte tootmisjäägid võiksid olla teise ettevõtte ressursid,“ kirjeldas Birgit sisendit õpetaja raamatusse.

Birgit loodab, et see koostöö annab Rohetiigri meeskonnale väärt kogemuse sellest, kuidas haridussüsteemi väärtuslikku sisendit anda, et tulevikus oleks veelgi rohkem võimalusi ja oskusi hariduse kujundamisel kaasa rääkida. 

Programm muutub, et uute majandusoludega sammu püsida

Junior Achievementi tegevjuht Kersti Loor rääkis, et programm on juba aastaid koolides kasutuses olnud, kuid majanduskeskkonnas toimunud muudatuste tõttu on vaja ka programmi kaasajastada. „JA Eesti uuendab selle ja järgmise aasta jooksul põhjalikult oma 1.-6. klassile suunatud ettevõtluse, rahatarkuse ja karjääriprogrammi „7 sammu“´, mis koosneb seitsmest osast, mis algavad iseenda soovide ja vajaduste ning nende täitmise võimaluste tundmaõppimisega esimeses sammus „Meie ise“ ning lõpeb maailmakaubanduse ning riikide ressursside teemaga 7. sammus „Meie maailm“. Sinna vahele mahub perekonna ja pereliikmete rollide ja ametite, oma kodukoha ettevõtluse tundmaõppimine, linna ja valla kohalike omavalitsuste töö, maakonna ja riigi ressursside ja ettevõtluse uurimine, oma väikese ettevõtte –  mini-minifirma loomine.“

Kersti Loor lisab, et ühe uuendusena hakkab kogu programmi läbima ka disainmõtlemise metoodika, mis arendab laste loovust ja kriitilist mõtlemist: „Oluline on ettevõtlikkuse julgustamine ning positiivse suhtumise kasvatamine ettevõtlusesse, rahatarkuse ja mõistliku tarbimise teemad. Just mõistlik tarbimine ja keskkonnahoidlik mõtteviis ja tegutsemine on see temaatika, mida Rohetiigri kaasabil soovime programmi sisse tuua, sest jätkusuutlik ettevõtus on ainuvõimalik tulevikusuund.“

„7 sammus“ nagu kõigi JA programmide puhul toimub õppimine läbi tegevuse. Uusi teadmisi omandatakse mängude, arutelude, rühmatööde, ettevõttekülastuste ja praktiliste tegevuste käigus. Ka roheteemade käsitlemiseks on nii disainmõtlemise harjutused, meisterdamised kui muud praktilised tegevused seotud keskkonnahoidu ja mõistlikku tarbimist tutvustava infoga. Just lapseeas saab kujundada õigeid väärtusi ning hoiakuid, mis noortele tulevases elus ja töös kasuks tulevad. Jätkusuutliku tarbimise sõnumeid Rohetiiger kujundada aitabki. 

Programm „7 sammu“ on kasutuses juba 85 koolis üle eesti 1.-6. klassis.  

Üks kogemus juba käes

Ühe panuse on Rohetiiger juba haridusse andnud. Nimelt koostas Birgiti meeskond 7.-9. klasside meeskonnamängu Creatloni jaoks. Rohetiiger andis noortele ülesande mõõta oma jalajälge ja lisaks tuli teha video ning mõelda välja üks sündmus, mille abil elanikke roheteemadel informeerida. Neil päevil on Birgitil käsil laste ülesannete hindamine ja tagasiside andmine. 

Jõudu tööle, Birgit ja Rohetiigri tublid vabatahtlikud!

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun