Tallinna Sadam

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine.
Tallinna Sadam lähtub oma tegevuses kestliku arengu eesmärkidest (sh kaalub oma äriotsuseid nii majanduslikus, keskkonna-alases, aga ka sotsiaalses mõõtmes) ning püüdleb kliimaneutraalsuse saavutamise poole.