Hüppa koos Rohetiigriga uude majandusse

Kestlike ettevõtete ja organisatsioonide koostööplatvormi Rohetiigri visioon näeb ette, et aastaks 2025 on Eestil plaan, kuidas minna üle loodusega tasakaalus olevale majandusele 

Täna on Eesti maailmas esimese kümne suurima süsinikujalajäljega riigi seas inimese kohta – meie jälg on suurem kui näiteks naftariikidel Venemaal, Liibüal ja Iraanil. Aga täna on meil ka võimalus teha Eestist esimene toimiva ringmajanduse, elurikkust toetva ja loodusega tasakaalus majandusega riik maailmas. 

Kliimamuutuste ajastul ootab kõiki ettevõtjaid väljakutse – leida uus majandusmudel, mis soodustaks arengut, kuid parandaks või vähemalt säilitaks looduskeskkonda. Ületootmine ja liigtarbimine jääb minevikku. Tulevik on sellise majanduse päralt, mis motiveerib tegema kestlikkust toetavaid muutusi oma ettevõttes ja võimaldab ka mõõta nende tõhusust. Rohepööre on kokkuvõttes odavam kui selle tegemata jätmine ja selle vastu võitlejatest saavad majanduses suurimad kaotajad. Mida kauem muudatusi edasi lükatakse, seda kallimaks need lähevad.

 “Ettevõtte rohepööre ei ole sprint, vaid maraton,” nendib Rohetiigri liige, Tere kaubamärki esindava Nordic Milk OÜ kestliku arengu juht Katrin Tamm. 

Katrin Tamm

Täna rohepöördega alustajad saavad juhtida nii oma rohepöörde kiirust kui kulukust ise ning mõjutada ka seadusandlikke protsesse – ülejäänutel tuleb otsustega lihtsalt kaasa minna.
See pole valik, vaid paratamatus – kuna süsinikujalajälje vähendamine on sisse kirjutatud ka Euroopa roheleppesse, peab riik muutma nõudeid ettevõtjatele. Kuidas kirjutada rohepööre oma ettevõtte strateegiasse ja tegutseda mõistlikult uues majanduskeskkonnas, kus kasv ja areng pole enam sünonüümid?

 

 

”On selgelt näha, et ettevõtete huvi roheteemade vastu on suur, kuid tihti ei osata kuskilt peale hakata,” kinnitab EASi ja Kredexi ühendasutuse kestliku arengu juht Alar Urke.

Alar Urke

Siin tulebki appi kestlike ettevõtete esindusorganisatsioon Rohetiiger, kes teeb koostööd nii riigi, vabaühenduste kui ka valdkonna teadlastega.

Rohetiiger sündis 2020. aastal, mil juba paljud Eesti ettevõtjad olid jõudnud tõdemuseni, et rohepöörde initsiatiiv tuleb enda kätte võtta, sest vastutust ei ole võimalik kellelegi teisele lükata. Motivatsiooniks oli, et tarbijad on hakanud eelistama jätkusuutlikult toodetud tooteid ja hindama ettevõtete vastutustundlikku käitumist. 

Rohepööre kui kasvumootor

Jätkusuutlikuse suunas liikumisest rääkides kangastuvad ettevõtjate silme ees suured kulud. Loodussäästlik toimimine võib palju ressursse nõuda, aga sageli on tegu ka eelarvamustega. Näiteks Rohetiigriga liitunud Tallinna Sadama rohepöörde eestvedajad arvutasid välja, et tuule- ja päikeseenergia on nende jaoks vaid ühe protsendi võrra kallim põlevkivienergiast. Tänaseks on Tallinna Sadam üle läinud roheenergia tarbimisele. 

Paljud ettevõtted on kogenud, et ei paberdokumentidest loobumine ega prügi sorteerimine ei lähe kuigi kalliks või võimaldab isegi kulusid kokku hoida. Pigem on tähtis muuta töötajate mõtlemist – ja ka siin saab Rohetiiger aidata. Osaledes Rohetiigri Akadeemias ja koolitustel on võimalik ka töötajaid roheteemades harida. Tulevikus loob rohepööre koos uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga ka uued kasvuvõimalused. Roheline juhtimine ei ole ainult jätkusuutlik, vaid ka kasumlik.

“Digipööre õpetas meile, et esimesed võidavad, tagumised maksavad,” nentis president Kersti Kaljulaid.

Kersti Kaljulaid

Eesti kui tasakaalus majanduse pioneer

Meie majandus toetub väga suures mahus ekspordile.

 

“Kui 99 protsenti meie kaubandus-partneritest tahavad olla kliima-neutraalsed, siis ilma keskkonda arvestava majanduseta ei ole meil varsti enam kellegagi kaubelda,” ütles president Kersti Kaljulaid Rohetiigri liikmete aasta koosolekul.

Kersti Kaljulaid

Kiire rohepööre loob Eesti ühiskonnale konkurentsieelise, mis peagi muutub majandustegevuse vältimatuks eelduseks kogu maailmas.
Ettevõtjaid, üksikisikuid, avaliku sektorit ja vabakonda ühendav Rohetiiger on eesmärgiks seadnud tasakaalus majandusvisiooni loomise, õpetamise ja rakendamise. Praegu on Rohetiigriga liitunud üle 60 ettevõtte. Liikmeid leiab nii suure süsinikujalajäljega ehituse, transpordi, põllumajanduse ja toiduainetetööstuse sektorist kui ka jäätmekäitlusest panganduseni.

Rohetiiger annab tööriistad 

Maailma kasvuhoonegaasidest 73 protsenti toodab energiamajandus ja ka Eesti rohepöörde seisukohast on kõige olulisem just see valdkond. Rohetiigri eestvõttel analüüsisid 2021. aasta jooksul valdkonna spetsialistid ja TalTechi teadlased detailselt energiamajandust. Tulemusena sündinud energia teekaart näitab mõistlikku teekonda energiamajanduse ümberkorraldamiseks sellisel moel, et Eesti-sisene energiavajadus oleks kaetud kohalikult toodetud taastuvate energiaallikate abil. Näiteks selgus, et tehnoloogiate arengu abil aitab puhta energia portfelli arendamine pikas perspektiivis tagada mõistliku tasemega energiavarustuse ja mõjub ka hästi sisemajanduse koguproduktile. Järgmisena on valmimas ehitusvaldkonna teekaart.

Lisaks teekaartidele koostab Rohetiiger ka kitsama valdkonna juhendeid – näiteks hiljuti sai valmis pakendidisaini juhend.

Hoiame kätt pulsil riiklikel suunistel

Nii koostööpartnerid kui konkurendid on istunud Rohetiigri Majandustoimkonnas ühiselt laua taga ja vahetanud kogemusi ning analüüsinud erinevaid majandussektoreid transpordist põllumajanduseni. See on aidanud leida viise, kuidas erinevatel aladel loodusega tasakaalu jõuda. Selle eest, et tulemused vastaksid ka teadusuuringutele, hoolitseb Rohetiigri Teadlastepaneel. Ettevõtetete kestliku arengu teel tekkinud takistused kogutakse kokku ja jõuavad ka otse seadusandjani – sest ühiste arutelude tulemusel sündinud seisukohtadega tegeleb edasi ekspertkomisjon, mis töötab Valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni all. Hiljuti avaldatud Valitsuse ekspertrühma raportis on valdav osa energiamajanduse ettepanekuid pärit just Rohetiigri energia teekaardist.

Praktilised oskused Rohetiigri Akadeemiast

Samuti koolitab Rohetiiger liikmeid omanimelises akadeemias, mis tegutseb koostöös nelja Tallinnas tegutsevate ülikooliga. Tänaseks on selle lõpetanud ligi 30 ettevõtet ja asutust, kelle hulgas on nii põllumajanduse, ehituse, transpordi kui panganduse vallas tegutsevaid, samuti riiklikke ja meediaorganisatsioone, kauplusi ja koole.

 

“Akadeemia lõpus on kõigil palju selgem arusaam sellest, mis on just nende ettevõtte kõige suurem keskkonnamõju ja kuidas seda vähendada,” kinnitab Rohetiigri nõukogu esimees Andres Veske.

 

Andres Veske

“Rohetiigrist võtsin kaasa teadmise, et jätkusuutlikkus ei ole mingi ühekordne projekt, vaid ettevõtte strateegiline suund, mida juhtida,“ ütleb Elisa kestlikkuse eestvedaja Anna Marin Mõttus. 

Anna Marin Mõttus

Miks Rohetiigriga liituda?

Arenguhüpe rohelisuse suunas 

Kuigi rohepööre tähendab mugavustsoonist väljumist, tasub selles näha võimalust, mitte sundust. Ettevõtted, kes on esimesed muutuste juhtijad, saavad ise uue keskkonna loomises osaleda ning seda kujundada. 

Rohepööre on võimalus uueks arenguhüppeks – need, kes viivitavad, jäävad varem või hiljem rongist maha.

Klientide hoidmine ja uute leidmine

Ka tarbijate jaoks muutuvad roheteemad üha määravamaks. Tänavu Rohetiigri Akadeemia lõpetanud puitmajatootja Timbeco juhid avastasid klientide tagasisidet analüüsides, et jätkusuutlikkuse teemad ja uute tehnoloogiate rakendamise soov on muutunud koostööpartnerite jaoks järjest olulisemaks.

Teadmised valdkonna praktikutelt

Lisaks tasakaalus majandusmudeli loomisele katab Rohetiiger ettevõtete ja organisatsioonide vajadust teadmistepõhise ja praktilise info ning toimivate eeskujude järele. “Rohetiigri Akadeemia andis meile struktuuri ja tööriistad strateegia elluviimiseks,” kinnitab akadeemia läbinud Thermory meeskond. Akadeemia aitab otsustada, kust alustada ning pakub praktilisi oskusi, et rohepööret ellu viia.

Strateegiliselt rohepesu vastu

Soovides vähendada ettevõtte süsinikujalajälge, tuleb jääda realistlikuks ja ausaks. Rohetiigri liikmetele annavad nõu oma valdkonna spetsialistid ja teadlased. Rohetiigri kestlike ettevõtete esindusorganisatsiooni koolituspäevadel osalemine annab ettevõtetele eelise vältimaks võimalikke eksimusi ja rohepesu. Kõige kindlamalt püsivad rajal ettevõtted, kes kirjutavad jätkusuutliku tegutsemise ka oma strateegiasse.

Teednäitava ettevõtte märk

Rohetiigri liikmetest saavad ühiskonna teenäitajad. Sel kevadel Rohetiigriga liitunud ROI tegevjuht Andrus Viitong rääkis, et näeb Rohetiigri liikmetes edukaid ettevõtteid, kes on suureks eeskujuks oma inimeste ja tegudega.

Sellesügisesel Ettevõtlusauhinna galal antakse esimest korda välja auhind ka kestliku ettevõtte kategoorias.

Ootused liikmele

*vähemalt ühe kestliku eesmärgi kehtestamine ja järjepidev liikumine kestliku tegevuse suunas

*liikmemaks alates 300 € kuus

Uudised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Nõustun